Překlady a tlumočení

Překlady

Zajistíme překlady obecných i odborných textů, včetně překladů se soudním ověřením. Rovněž zajistíme korektury textu rodilým mluvčím.

Cena za překlad se odvíjí od jeho rozsahu, terminologické náročnosti a termínu dodání překladu (od 350 Kč za normostranu obyčejného překladu a 500 Kč za normostranu překladu se soudním ověřením).

řekládáme z a do těchto jazyků:

- německý

- anglický

- francouzský

- španělský

- italský

- polský

- ruský

V případě zájmu o cenovou kalkulaci Vašeho překladu nás kontaktujte na info@studioklar.cz.

 

Tlumočení

Nabízíme konsekutivní i simultánní tlumočení z němčiny do češtiny a z češtiny do němčiny

- při obchodních jednáních a prezentacích

- při výstavách a veletrzích

- na konferencích

- při kulturních a společenských akcí

- při přednáškách, školeních a seminářích

- doprovod na služební cesty

 

V případě zájmu o tlumočení a cenovou kalkulaci Vaší zakázky nás kontakujte na info@studioklar.cz.