Lukasz

S jazykovou školou Studio Klar jsem spojený od roku 2012. Výuka jazyka je moje vášeň.

Pocházím z Polska. Učím od roku 2007, spolupracoval jsem s mnohými jazykovými školami

v Polsku a Česku, vyučoval jsem němčinu i na univerzitě. Jsem absolvent oboru aplikovaná

lingvistika (německý a anglický jazyk) a absolvoval jsem několik pedagogických kurzů a

kurzů pro tlumočníky v Germersheimu v Německu. Několik let jsem pracoval pro německý

trh a díky tomu jsem byl v kontaktu s živým jazykem, který se používá v obchodních stycích.

Proto je mým zaměřením obecná a odborná němčina pro pokročilejší studenty.

Kromě vyučování němčiny jsem zodpovědný za metodiku výuky jazyků v naší škole, školení

lektorů a marketing naší jazykovky. Mojí hlavní myšlenkou je – Studio Klar, více než

jazykovka. To znamená, že našim studentům nabízíme nejenom kvalitní výuku němčiny a

dalších jazyků, ale také další možnosti kontaktu s jazykem – večírky s německými filmy,

společné večery u piva a nebo i e-learning na facebookovém profilu školy. Pokud si nejste

jisti, ke které skupině patříte, rád se s vámi setkám osobně, zkontroluji vaši úroveň němčiny a

přiřadím vás do toho správného kurzu. Těším se na vás!

Mluvím německy, anglicky, česky a polsky.