Barbara

Barbara

Pocházím z německé rodiny v Brazílii, kde jsem vyrostla s dvěma jazyky a kulturami. Vystudovala jsem němčinu a angličtinu na Universidade de São Paulo a poté jsem absolvovala magisterská studia na University of Texas at Austin v oborech Germanistika a Didaktika cizích jazyků. Od roku 1997 žiji v Praze a neustále pracuji s němčinou: jako lektorka, metodička a examinátorka mezinárodních zkoušek Goethe-Institutu. Učit němčinu pro mě není jen povolání, ale i poslání. Každá jazyková úroveň má své kouzlo a mám velkou radost, když mohu přesvědčit své studenty, že němčina muže být zábavná.

I was born to a German family in Brazil and brought up with two languages and cultures. I studied German and English at the University of São Paulo and I graduated from the University of Texas in Austin with a master’s degree in German Studies and Theory of Teaching Foreign Languages. Since 1997, I have been living in Prague and constantly working with German: as language teacher, educationist and examiner for international certificates at the Goethe Institute. Teaching German is not only a profession for me but also a vocation. Every level has its charm and it makes me happy to see my students having fun learning German!