Miriam

Jsem dvojjazyčná s mateřskými jazyky češtinou a němčinou na stejné úrovni (rodilá mluvčí
obou). Za tuto výhodu vděčím tomu, že jsem vyrůstala jako dcera českých emigrantů
v Německu. Teď už ale dlouho a ráda žiji v Praze, kde mám i rodinu.
Se Studiem Klar jsem začala poprvé spolupracovat v roce 2012 jako lektorka němčiny, vedla
jsem několik firemních, skupinových i individuálních kurzů. Po pauze, kdy jsem pracovala
jinde a neměla n výuku volné kapacity, jsem od začátku roku 2017 začala opět pro Studio
Klar učit. Také jsem převzala část organizační agendy, o kterou se v současné době dělíme se
Zlatou.
Komunikuji se studenty i lektory, vyřizuji korespondenci, řeším hledání vhodných lektorů,
správné zařazení studentů do kurzů, přihlášky atd. S lektory se i scházím, předávám jim
informace, výukové materiály. Snažím se, aby se jak studenti tak lektoři u nás cítili dobře. J
Kromě svých mateřských jazyků němčiny a češtiny mluvím ještě dobře anglicky a novořecky.