Markéta

Začátkem roku 2011 jsem začala pořádat kurzy němčiny v Praze na Hájích. Zájem o výuku
rychle rostl a přibrala jsem k sobě přibrala další kolegy, učitele němčiny. Časem jsme se
rozšířili i do dalších lokalit v Praze, získali vlastní prostory a řady našich klientů a
spolupracovníků se dále rozšiřovaly. Myšlenka však zůstala stejná, a sice specializovat se na
německý jazyk a nabízet studentům opravdu kvalitní výuku němčiny, a to nejen v našich
učebnách ale i mimo ně při různých společných aktivitách.
Moji hlavní úlohou dnes je dohlížet na každodenní provoz jazykové školy tak, aby byli
spokojeni všichni naši klienti i spolupracovníci.